Onze club

Onze clubfilosofie

Het doel van onze club is simpel: in een vriendschappelijke sfeer en in veilige omstandigheden samen fietsplezier bereiken.


Prestatie is daarbij niet het eerste doel, maar we voorzien uitdagingen op alle niveaus.  Je zal na het rijden  voelen dat je gesport hebt.  

Door de sterke groei van onze club de laatste jaren kunnen we een groot pakket aan ritten aanbieden in verschillende groepen, zowel wat afstand als snelheid betreft.  

Zo kan iedereen fietsen binnen grenzen die gezond en toch uitdagend zijn.

Ons zeer uitgebreide fietsaanbod bestaat uit wekelijkse ritten op zondag, weektrainingen, fietsweekend(s) en fietsvakanties doorheen het jaar.  Ook mountainbikeritten behoren tot het arsenaal van redenen om er op uit te trekken.

Recent is onze fietsclub flink gegroeid. We zijn daar heel blij om, maar dat vergt wel voortdurende aandacht op een aantal punten.  Veiligheid is met een grote groep een aandachtspunt. Voor onszelf en de andere weggebruikers is het belangrijk dat we ons correct gedragen in het verkeer. Daarover maken we afspraken  - dat we mekaar corrigeren draagt daar ook aan bij.  Onze wegkapiteins spelen daarin een grote rol.


Het sociale aspect bevorderen wij door onze whatsapp-groepen, veel communicatie en na elke rit een cooling-down met een drankje…  We vinden het belangrijk nauw te blijven samenwerken met Bacwalde Voetbal en organiseren eigen extra-sportieve activiteiten en natuurlijk feestjes waar mogelijk.

Interesse om eens mee te rijden en kennis te maken?  Je kan gerust eens komen testen of het iets voor jou is.