BACWALDE FIETSCLUB

Over onze activiteiten ...


Zoals U in onze geschiedenis kan lezen zijn wij ontstaan uit de voetbalclub Bacwalde, waarmee wij trouwens nauw verbonden zijn.


Ons doel is om in een vriendschappelijke sfeer en in veilige omstandigheden fietsplezier te bereiken in groep. Prestatie is daarbij niet het eerste doel, maar je mag na het rijden wel voelen dat je gesport hebt.


Wie aan al onze activiteiten zou deelnemen heeft er op het eind van het jaar zo'n 8000 clubkilometers opzitten. Niemand slaagt er in om "alles" mee te doen, maar de fietser met de meeste deelnames wordt dat jaar tot clublaureaat uitgeroepen. Wij zoeken nog een manier om te meten wie het meest aan kop gereden heeft ...


Ons fietsprogramma bestaat uit wekelijkse ritten op zondag, weektrainingen, een fietsweekend begin juni en een grote fietsvakantie in augustus.


Vanaf eind maart tot einde augustus zijn er de trainingsritten op dindag- en donderdagavond met een omvang van om en bij de twee uur per rit.


De afstanden van de zondagritten lopen op van 80 km in februari naar afstanden tussen de 140 en 160 km naargelang het seizoen vordert, met een enkele keer een uitschieter tot 175 of 200 km. In volle voorbereiding op fietsvakanties steken er trips tussen in de Ardennen om klimritme op te doen. Sinds enkele jaren worden de verplaatsingen op zondag tijdens het jaar beperkt en wordt zoveel mogelijk met de fiets aan Bacwalde vertrokken, zodat we op tijd thuis zijn en het thuisfront tevreden is.


De fietsweekends worden georganiseerd in het zuiden van het land of in de omgeving (Noord-Frankrijk, Nederlands-Limburg).


Wat de fietsvakanties zoal inhouden, vindt U elders op de website in woord en beeld.


Elk jaar na de fietsvakantie gaat de riem er voor de meesten onder ons af en wordt er enkel nog op zondagmorgen een rit gereden van ongeveer 80 km en dit de hele winter door zolang het weer het toelaat. Sinds we elk jaar in oktober deelnemen aan de Dorpelingenkoers van Boechout, gaan we in september nog even door met specifieke training op verplaatsing...


Recent is onze fietsclub flink gegroeid. We zijn daar heel blij om, maar dat vergt wel voortdurende aandacht op een aantal punten. Een grotere groep maakt bijna automatisch dat de snelheden wat hoger liggen dan vroeger. We willen absoluut niet vervallen in loutere prestatiedrang en het principe "samen uit - samen thuis" staat voorop. Maar heel wat fietsers hebben hogere sportieve mogelijkheden (en doelen) en mogen daarin niet belemmerd worden.


Zoals bij alle clubs in volle uitbouw brengt dit mee dat er moet gelet worden op het principe dat het voor iedereen haalbaar en voor iedereen plezant moet blijven. Dat vergt de aandacht en medewerking van iedereen: wie sterk is moet zich al eens kunnen beperken - wie wat minder is moet daar voor uitkomen en dat tijdig aangeven aan de anderen, zodat er kan gereageerd worden. Tot nu toe gaat dat bijna altijd goed, maar er wordt nog aan gewerkt: goede afspraken zijn nodig. In 2012 is al een aanzet gegeven om sommige activiteiten (deels) op te splitsen naargelang de lengte van de ritten of de gevoerde snelheid.

Ook veiligheid is met een grote groep een aandachtspunt. Voor onszelf en de andere weggebruikers is het belangrijk dat we ons correct gedragen in het verkeer. Dat we daarbij mekaar eens corrigeren draagt daar ook aan bij.


Tenslotte (en ook belangrijk): afsluiten van het fietsjaar doen we altijd in november met een gezellig feestje in de Bacwalde-kantine. Daarop wordt met beeld en geluid teruggeblikt op het voorbije jaar en worden de plannen voor het volgende jaar ontvouwd.Interesse om eens mee te rijden en kennis te maken? Mail info@bacwaldefietsclub.be