Kalenders

Kalenders

Over de kalender...


Aan de kalender 2024 willen we graag een woordje uitleg toevoegen.

Er is in het algemeen gestreefd naar uitdagingen op alle niveaus.  Als er ergens moet bijgestuurd worden, kan dat na bespreking binnen de groepen met de wegkapiteins.

De “index” die je naast de ritten vindt, dient vooral om de nieuwere leden een idee te geven van de zwaarte van de rit.  Alle wegkapiteins zorgen er voor dat de ritten in de diverse groepen zo worden aangepakt dat iedereen er kan van genieten..

Ook dit jaar zijn er flinke uitdagingen voorzien en dit al snel in het voorjaar.  

Vanaf dit jaar gaan we (verschillend per groep) de pauze onderweg schrappen.  Er is geen pauze bij : O+ minder dan 130 km – O minder dan 120 km – B+ minder dan 100 km – B  minder dan 80 km  -  Basic minder dan 55 km.  Dit is enkel een “principe” : het blijft vanzelfsprekend afhankelijk van de omstandigheden en de deelnemers op de dag zelf steeds mogelijk om toch een pauze en/of sanitaire stop in te lassen indien dat gewenst is.  De wegkapiteins doen in dat geval het nodige : zij zijn op alles voorbereid 😊

Kalender Oranje
en Oranje plus

Overzichtskalender

Alle groepen

Kalender Blauw

Kalender Basic

Kalender Blauw plus