BACWALDE FIETSCLUB

WinterrittenBeste fietsers, 

 

1) Het winterseizoen is ideaal om de conditie op peil te houden en een basis te leggen voor het voorjaar en de zomer.  

Het is belangrijk om tijdens wintertrainingen comfortabel en eerder op een lagere hartslag te rijden.  Af en toe eens pieken mag zeker. Wat laag of hoog is, is natuurlijk voor iedereen anders. 
Via volgende link krijg je eenvoudig uitgelegd wat verschillende intensiteitszones met fysiologisch met je lichaam doen: https://www.bicycling.com/nl/training/a28394698/trainen-op-hartslag/ 
Ken jezelf en kies dus de groep waarbij je denkt het best te kunnen werken aan die basisconditie.  

Denk er zeker aan om je fiets in wintermodus te zetten. Natte wegen, steentjes, vallende bladen en takjes zorgen voor slechte wegen. Kijk dus zeker je buitenbanden en remblokjes na.


2) Qua veiligheid blijven de regels van kracht dat we

- in dorpskernen onze snelheid aanpassen en beperken tot max 30 km/u (wat trouwens dikwijls al opgelegd wordt door de wegcode/signalisatie)

- in 1 groep/blok rijden bij het optrekken na een hindernis of verkeerslicht (blijf best zitten in het zadel)

- op de baan rijden zolang we met 15 personen in 1 blok rijden

- geen finale spurts rijden op smalle onoverzichtelijke wegen, waar inhalen moeilijk wordt en tegenliggers de berm moeten induiken, ttz. Paaiestraat, Smeendijk, Boskhoekcentrum, ... zijn hiervoor absoluut niet geschikt. Het is altijd mogelijk om na de aankomst nog eens in uw eentje te gaan vlammen op de Hockeyweg. 

- samen uit, samen thuis respecteren (enkele malen werd een fietser of nieuwe fietser achtergelaten)

Compact rijden is belangrijk zowel op vlak van veiligheid (een auto kan een compacte groep sneller voorbijsteken) als op vlak van verkeersreglement. Zodra de groep uiteenvalt of uiteen getrokken wordt in een lint of aparte blokken, is er geen groep meer van 15 fietsers en moet eventueel het fietspad worden gebruikt. De hele groep kan dus beboet worden wanneer enkelingen de groep uiteen trekken. 

Het loopt allemaal vlot als iedereen zich gedraagt als wegkapitein en ook zorgt voor de veiligheid van de groep en het welzijn van de medefietsers. Voor de wegkapiteins (herkenbaar aan de oranje band) is het niet aangenaam om de andere fietsers voortdurend te wijzen op te hoge snelheid of ander gedrag dat de veiligheid van de groep in het gedrang brengt. Meerijden met een groep betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor iedereen die meerijdt.  Bedankt om hieraan te denken.

3) Alle ritten op Alltrails hebben een uniek nummer gekregen. Op je GPS zal je de rit dan zien staan bv "B001 Arendonk"

 

Hou het veilig en gezond.


De wegkapiteins
Het bestuur