BACWALDE FIETSCLUB

NIEUWSVeiligheid en Snelheid


Om de ritten nog meer in goede banen te leiden hebben wij enkele leden aangesproken om mee als wegkapitein te fungeren.

Kwestie van niet altijd dezelfde zagemannen aan het woord te laten.  


U herkent de wegkapiteins vanzelfsprekend zo al aan hun intelligente blik en hun diplomatische tussenkomsten, maar voor alle duidelijkheid de namen nog eens op een rijtje :


Vic Kints

Geert Van Gansen

Kris Minne

Michiel Thibaut

Erik Van der Velde

Marc Naenen

Erik Avonts

Erik Oyen

Bart van Dijck

Vincent Wellens

Guy Geeraerts

Dirk Clinckemaillie

Jef Lemmens


Jullie zijn het al gewoon dat de andere bestuursleden (Guy, Jef en Jan) zich ook regelmatig in de debatten mengen, maar zij zullen proberen niet in de weg van de wegkapiteins te lopen/rijden.  


Doel van onze inspanningen en tussenkomsten is enkel om het voor iedereen veilig en plezant te houden.

U moet overigens niet bang zijn dat u niet vermoeid thuis zal komen – ook daar zal nog voor gezorgd worden !