BACWALDE FIETSCLUB

Huisregels


Regel 1


De toetredende leden stellen hun kandidatuur bij het bestuur.

Hiervoor volstaat een mailtje naar één van de bestuursleden.

info@bacwaldefietsclub.be


Regel 2


Elk lid dient te handelen volgens de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening.


Regel 3


Ieder lid dient de verkeersregels te respecteren en rijdt op eigen risico.


Regel 4


De leden waken over hun veiligheid en de veiligheid van de overige weggebruikers.


Regel 5


De Bacwalde fietsers verklaren door hun deelname aan de ritten dat zij voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.


Regel 6


Het bestuur van Bacwalde fietsclub is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade.


Regel 7


De Bacwalde fietsers respecteren natuur en milieu.  Afval werpen op de openbare weg en/of natuur is ten strengste verboden.  Bij ritten op verplaatsing wordt het 'carpool' - principe sterk aangeraden.   


Regel 8


Het dragen van een valhelm is verplicht, maar niet tijdens het drinken na de rit.


Regel 9


Veiligheid is prioritair; Alle leden dienen een aantal 'signalen' te kennen en te gebruiken:

Steeds luid en heraaldelijk roepen:

"TEGEN": wanneer er tegenliggers zijn.

"VOET": wanneer we fietser/obstakels/voetgangers/honden ...in dezelfde richting inhalen.

"PAALTJE(s)": wanneer we paaltjes naderen, daarbij steevast de snelheid verminderen

Bij het OVERSTEKEN altijd rekening ermee houden dat ook de allerlaatste dit VEILIG kan doen, d.w.z. we steken enkel over als we dat SAMEN, IN GROEP, kunnnen doen. Ook bij oranje licht wordt er gestopt om te vermijden dat de staart van de groep door het rood moet rijden.


Presentatie: zie link         Regel 10


De wegkapitein bepaalt de snelheid, elke deelnemer dient zich te houden aan zijn voorschriften.

Als de thuishaven in zicht is, kan er al eens doorgereden worden.


Regel 11


Het dragen van de Bacwalde fietsclub trui is verplicht tijdens de zondagritten. Het dragen van de Bacwalde fietsclub broek is aanbevolen.


Regel 12


Bacwalde fietsclub is een sportieve vriendenclub : wij moedigen sociaal engagement binnen onze club sterk aan.